Prati

✅ Prošli tjedan u Zagrebu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održan je Dvanaesti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata ().

U sklopu programa zapaženo izlaganje imao je naš kolega viši arhivist Zoran Perović koji je govorio o potrebnim resursima za digitalizaciju kompletnog arhivskog gradiva Dubrovačke Republike koji sadrži više od 100.000 spisa i pisama, više od 8000 uvezenih kodeksa te više od 15.000 turskih spisa.

Naš kolega informatičar Vedran Šerbu govorio je o iskustvima prilikom rada na projektu prilagođavanja dijela digitaliziranog gradiva sa izložbe "Kupanje i kupališta u Dubrovniku do početka II. sv. rata" na mobilnu platformu SpaceTime Layers. Projekt je prvi put bio predstavljen u sklopu manifestacije Noć muzeja 2022. godine.

· Edited · · Web · 0 · 3 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon Hrvatska

Društvena mreža budućnosti: bez oglasa, bez korporativnog nadzora, etički dizajn i decentralizacija! Budite u vlasništvu svojih podataka pomoću Mastodona!