Follow

Objave postavljene na javnu vidljivost na Fediverseu mogu vidjeti svi, uključujući robote za indeksiranje weba koji sastavljaju tražilice.

Ako želite smanjiti broj vaših postova koji završavaju u rezultatima pretraživanja, ove vam opcije mogu pomoći:

-Pravite postove s postavkom koja nije javna, kao što su samo sljedbenici ili samo poslužitelji ili samo spominjanja. Međutim, većina ljudi na Fediverseu neće moći vidjeti takve objave.

-Na Mastodonu idite na Postavke > Ostalo > Isključi se iz tražilica. Međutim, isključivanje možda neće funkcionirati za sve tražilice.

-Na Mastodonu idite na Preferences > Automated Post Deletion, što automatski briše objave nakon određenog vremena. Postoji puno opcija koje vam omogućuju da zadržite ono što želite i riješite se ostatka. Međutim, ne možete vratiti nijednu objavu ako je izbrisana, stoga provjerite jesu li postavke ispravne prije aktivacije ove značajke.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Hrvatska

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!